Hướng dẫn cấu hình modem IGATE GW040 Featured

Опубликовано 30.03.2013 в рубрике Телевизоры. Автор:Hướng dẫn cài đặt modem Igate GW040 của VNPT.

 

— Đèn PWR sẽ sáng nguồn đã được cấp, đèn PON sáng tín hiệu quang đã có, đèn LAN sáng máy tính đã kết nối với modem.

— Sau khi máy tính đã kết nối với modem, máy tính đã được modem cấp phát IP.

— Mở trình duyệt web trên máy tính nhập vào địa chỉ 192.168.1.1 :

o   Nhập Username : admin

o   Nhập Passwod : admin

o   Nhấn login để đăng nhập vào thiết bị

— Cấu hình dịch vụ internet :

o   Chọn mục Management -> SLID Config để nhập giá trị port (do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp) -> nhấn Apply/Save

o Chọn mục Network Settings -> chọn Add -> chọn như sau

§  Select WAN service type: chọn PPP over Ethernet (PPPoE)

§  Enter 802.1P Priority [0-7]: nhập vào 0

§  Enter 802.1Q VLAN ID [0-4094]: nhập vào XXX (thông số Vlan sẽ thay đổi tùy theo trạm cung cấp)

§  PPP Username: (BBBG của nhà cung cấp bàn giao)

§  PPP Password: (BBBG của nhà cung cấp bàn giao)

§  Nhấn Apply/Save để lưu lại cấu

— Kiểm tra kết nối internet : nếu phần Device Info có cấp Default Gateway và DNS thì đã kết nối internet thành công

Chúc các Bạn thành công.


Xem 135587 lần

Chỉnh sửa lần cuối vào Chủ nhật, 05 Tháng 6 2016


Свежие комментарии

    Архивы